Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit

0 0 0
  • Nội dung tài liệu xem trước tại đây!

Xem nhiều nhất

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018 06:03 PM

Trong các hồ sơ liên quan, ông Đ.N.A - Phó Chủ tịch UBND xã An Vĩnh sử dụng bằng tốt nghiệp THPT số hiệu A00425869 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 24/10/2011. Tuy nhiên, theo kết quả thẩm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thì ông Đ.N.A lại không có tên trong bảng điểm và danh sách công nhận tốt nghiệp THPT đơn vị này đang quản lý.

Trong các hồ sơ liên quan, ông Đ.N.A - Phó Chủ tịch UBND xã An Vĩnh sử dụng bằng tốt nghiệp THPT số hiệu A00425869 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 24/10/2011. Tuy nhiên, theo kết quả thẩm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thì ông Đ.N.A lại không có tên trong bảng điểm và danh sách công nhận tốt nghiệp THPT đơn vị này đang quản lý.

Từ khóa liên quan

Nạp tiền vào tài khoản

Thẻ cào điện thoại

Nạp sai 3 lần liên tiếp, tài khoản của bạn không thể sử dụng hình thức nạp trong 24h.

Nạp sai 3 lần liên tiếp, tài khoản của bạn không thể sử dụng hình thức nạp trong 24h.