Lý thuyết và bài tập Thị trường hối đoái

38 708 0

Mago SS

Tải lên: 93,261 tài liệu

  • a
  • v
2/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 07:54 PM

Hoạt động Arbitrage địa phương thực ngân hàng khác địa phương yết tỷ giá có chênh lệch: tỷ giá mua ngân hàng thứ lớn tỷ giá bán ngân hàng thứ 2. Ngay lúc đó, nhà kinh doanh tận dụng hội để kinh doanh chênh lệch tỷ giá (mua ngân hàng bán lại ngân hàng kia). Khi ngân hàng nhận thấy tình hình yết tỷ giá không thống hai ngân hàng điều chỉnh tỷ giá mua bán mình. Tỷ giá điều chỉnh lại ngân hàng Arbitrage không khả thi nữa. Hoạt động làm cho tỷ giá giống ngân hàng. Lưu ý nghiệp vụ Arbitrage không tạo trạng thái ngoại hối trường hay đoản không phát sinh rủi ro kinh doanh. Ví dụ Giả sử ngân hàng A, B địa phương niêm yết tỷ giá đồng bảng Anh đôla Mỹ sau: Ngân hàng A: GBP/USD = 1,6123/25 Ngân hàng B: GBP/USD = 1,6126/28 Tỷ giá mua vào ngân hàng B 1,6126 lớn tỷ giá bán ngân hàng A 1,6125. Cơ hội kinh doanh Arbitrage địa phương xuất thực theo bước sau: ° Mua đồng bảng Anh ngân hàng A theo tỷ giá ASK GBP/USD = 1,6125. ° Bán đồng bảng Anh ngân hàng B theo tỷ giá BID GBP/USD = 1,6126 => Lợi nhuận thu GBP từ nghiệp vụ Arbitrage: 1,6126 - 1,6125 = 0,001 USD Arbitrage ba bên (Triangular arbitrage) xảy có khác biệt tỷ giá chéo. Hoạt động Arbitrage bai bên có liên hệ với tỷ giá chéo. Nếu tỷ giá chéo thực hai đồng tiền khác với tỷ giá chéo thích hợp xuất Arbitrage ba bên. Hoạt động Arbitrage ba bên làm cho tỷ giá chéo điều chỉnh lại Arbitrage ba bên không khả thi nữa

- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit, Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn