Xây dựng hệ thống quản lý hộ tịch Xã/Phường

80 506 0

Mago SS

Tải lên: 93,261 tài liệu

  • a
  • v
2/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2016, 04:09 PM

Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết.

Quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chính quyền các cấp, nhằm theo dõi thực trạng và sự biến động về hộ tịch, trên cơ sở đó bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình, đồng thời góp phần xây dựng các chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Khoa học, công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, chủ trương nhà nước ta là đẩy mạnh và áp dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vưc. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác Quản lý hộ tịch là phương pháp tối ưu và sẽ giúp ích rất nhiều cho các cán bộ. 

Hệ thống quản lý hộ tịch là một website quản lý thông tin giúp Ủy ban nhân dân các Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ quản lý hộ tịch. Hệ thống được chạy trên nền Web, áp dụng đầy đủ các chức năng nghiệp vụ, tuân thủ quy định về quản lý hộ tịch hiện hành liên quan: quản lý khai sinh; quản lý kết hôn;quản lý khai tử; nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; xác định lại giới tính; xác định lại dân tộc. 

- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit, Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn