Thiết kế kho lạnh chế biến thịt lợn dung tích là 120 tấn, với địa điểm xây dựng là TP. HCM

44 457 1

Mago SS

Tải lên: 93,261 tài liệu

  • a
  • v
2/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2016, 11:30 AM

Trong năm gần mặt hàng thịt lợn đông lạnh Việt Nam có tín nhiệm thị trường nước Ngoài việc tạo giống lợn quy hoạch vùng chăn nuôi để tạo lợn đạt tiêu chuẩn, kỹ thuật chế biến thịt lạnh đông tiêu chuẩn quan trọng. Đi từ sản xuất thủ công nhỏ lẻ, người ta dần sản xuất, chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại, đáp ứng nhu cầu nước bước đầu xuất sang nước giới. Một đặc điểm vị trí địa lý đất nước ta nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa quanh năm nóng ẩm việc giữ cho sản phẩm lâu khỏi bị ôi thiu quan trọng. Để đáp ứng nhu cầu số lượng chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, mà nước đặt việc đời kho lạnh chế biến nhu cầu cấp thiết đặt ngành công nghiệp chế biến thịt lợn.

- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit, Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn