Báo cáo thiết trí

30 499 0

Mago SS

Tải lên: 93,261 tài liệu

  • a
  • v
2/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2016, 11:49 AM

I. Mục đích của thí nghiệm: Giúp sinh viên tìm hiểu đặc tính kỹ thuật của các loại đèn thông dụng, sinh viên biết cách mắc mạnh và kiểm tra mạch trực tiếp trên panel thực hành.

II. Các sơ đồ cơ bản:

1. Sơ đồ đấu dây trực tiếp từ nguồn điện 220V Sơ đồ đấu dây của đèn halogen, đèn sợi đốt, đèn halogen có chóa cũng tương tự như sơ đồ trên.
2. Sơ đồ đấu dây qua biến áp 220/12V với nguồn điện 220V

III.Thực hành.

- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit, Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn