Bài thuyết trình môn thị trường bất động sản

27 464 2

Mago SS

Tải lên: 93,261 tài liệu

  • a
  • v
2/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2016, 05:26 PM

Chủ đề: Đặc điểm của thị trường bất động sản Tính cách biệt giữa hàng hóa và địa điểm giao dịch

BỐ CỤC BÀI THUYẾT TRÌNH

1) Khái niệm thị trường bất động sản

2) Khái quát về tính cách biệt giữa hàng hóa và địa điểm giao dịch

3) Nguyên nhân sinh ra tính cách biệt giữa hàng hóa và địa điểm giao dịch

4) Vấn đề đặt ra

5) Liên hệ thực tế Việt Nam

- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit, Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn