Cộng đồng chia sẻ và download tài liệu miễn phí, hỗ trợ download tài liệu trên các trang thu phí, tài liệu 123doc.org miễn phí.

Trang web đang xây dựng, và sẽ chạy chính thức trong tháng 03 tới.